Reklaam

Alates aastast 2000 pakub Kokaraamat.ee Teile parimaid võimalusi toiduainete, uute toodete või toiduainete alaga seotud teenuste-toodete reklaamiks.

Käesoleval ajal teeme Kokaraamat.ee keskonnas reklaamide eksponeerimisel koostööd eestis juhtivate ja tuntud interneti reklaamvõrgustiku firmadega smartAD (http://smartad.eu/estonia/) ja Adnet Media (http://www.adnetmedia.ee). Kui soovite meie lehel reklaame avaldada, palume lahkesti nende firmade poole pöörduda.

Võimalikud on nii klikipõhised kui ka näitamispõhised reklaamikampaaniad. Samuti konkreetsetele siht- või vanusegruppidele suunatud kampaaniad, erinevad suurused jne. Lisaks ka erinevaid võimalusi tasustamisel.

Mõningat avalikku statistikat Kokaraamat.ee külastatavuse kohta saate vaadata siit: METRIX.Station (http://metrix.station.ee/?q=Kokaraamat.ee) kuid täiesti täpseid statistilisi näitajaid soovitame küsida ülalmainitud firmadelt – smartAD ja Adnet Media.

Klikkides siia leiate info erinevate küsitlustulemuste kohta Kokaraamat.ee keskkonnas.

Reklaamiklientidele pakub Kokaraamat.ee
INFO, KOMMERTSTEKSTI VÕI REKLAAMARTIKLI POSTITUS
Saadame teie info, kommertsteksti või reklaamartikli kõigile -le (online väljavõte) ($liitujaidkokku=@mysql_num_rows(@mysql_query(\’SELECT id FROM uudiskiri\’)
e-kokapostiga liitunud Kokaraamat.ee kasutajale, kes ootavad teavet toodete-teenuste kasutusvõimaluste, uute toodete, sooduspakkumiste, presentatsioonide, degusteerimiste, koolituse jne. kohta.

e-kokaposti kasutamine annab Teile võimaluse läbi viia ka küsitlusi ja uuringuid õiges sihtgrupis

Postituse hind 33.16+KM €

Peale info, kommertsteksti või reklaamartikli avaldamist ka Kokaraamat.ee avalehel, hoitakse materjali Kokaraamat.ee arhiivis vähemalt kuus kuud kui ei ole teistsuguseid kokkuleppeid.

Kõikvõimalike mängude, konkursside ja muude kampaaniate ning bartertehingute pakkumised/hinnad läbirääkimistel. Saata e-mailile info@kokaraamat.ee või telefonil 551 5976.

Kokaraamat.ee ei võta enesele vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja tegelikkusele vastavuse osas.
Kokaraamat.ee ei võta enesele vastutust kommerts- ja reklaamartiklites või muudes reklaamides sisalduva informatsiooni õigsuse eest ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.
Kokaraamat.ee jätab endale õiguse keelduda pakutava reklaami eksponeerimisest kokaraamat.ee keskkonnas.
Kokaraamat.ee jätab endale õiguse muuta e-kokaposti hindasid teavitades sellest siin lehel 30 päeva ette.

Erkki Laidinen
peakokk virtuaalses köögis
Tel. 551 5976
info@kokaraamat.ee
www.kokaraamat.ee
Tserling OÜ