Kaubandustegevuse seadus nõuab registreeringut ka hulgikaubandusega tegelevatelt ettevõtjatelt

15. aprillil jõustunud kaubandustegevuse seaduse kohaselt peavad kõik kaubandustegevusega tegelevad ettevõtjad taotlema registreeringut majandustegevuse registris. Muutunud on ka tänavakaubanduse mõiste. Senine erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate register (RETTER) kujundati alates 15. aprillist ümber ühtseks majandustegevuse registriks (MTR). RETTER-s olevad andmed loetakse majandustegevuse registri andmeteks.

Uus register on avalik ning kõigile kättesaadav Majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel http://www.mkm.ee/mtr
Olulise uuendusena laieneb registreerimiskohustuse nõue hulgikaubandusega tegelevatele ettevõtjatele. Siia alla kuuluvad ka enamik tootjaid, kes hulgimüügi korras müüvad oma tooteid.

Enne kaubandustegevuse seaduse jõustumist hulgikaubandusega tegelenud ettevõtjal on lubatud ilma registreeringuta hulgimüügi korras kaupa müüa kuni käesoleva aasta 15. septembrini. Kui ettevõtja soovib alates 15. aprillist alustada tegutsemist kaubanduse valdkonnas, peab ta selleks eelnevalt taotlema registreeringut MTR-s. Taotluste vormid on kättesaadavad MTR-i veebilehel http://www.mkm.ee/mtr
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovitab kõigil ettevõtjatel
vaadata üle oma tegevusalad ning juhul kui nende hulka kuulub ka
hulgikaubandus, jaekaubandus, toitlustamine, teenindus või kaubanduse
korraldamine, siis tuleb esitada nõuetekohane registreeringutaotlus
majandustegevuse registrile.

Kaubandustegevuse seadusega on ühtlustatud turu- ja tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauplemise põhimõtteid. Mainitud juhtudel võib kaupa müüa ja teenust osutada kaubanduse korraldaja valduses oleva müügikoha kaudu.
Müügiõigust tõendavaks dokumendiks on seejuures kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet. Kõnealune muudatus lihtsustab oluliselt avalikel üritustel kauplemisõiguse taotlemist ning paneb senisest suuremad kohustused üritusel kaubandustegevust korraldavale ettevõtjale.

Avalikul üritusel alkohoolsete jookide, tubaka- või väärismetalltoodete
müümiseks ei piisa kauplejal üksnes kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipiletist vaid ta peab vastavaks tegevuseks taotlema registreeringut MTR-s.

Muudetud on ka tänava- ja turukaubanduse mõistet – kuni käesoleva aasta 15. aprillini kauplemisloa alusel kaupa müünud tänavakaubanduse kioskid ei kuulu enam tänavakaubanduse alla. Selline kiosk on uue seaduse kohaselt kaubandusettevõte, millele tuleb taotleda registreeringut majandustegevuse registris. Vältimaks olukorda, et tänavakaubanduse mõiste alt väljunud kioskitesse tuleb taas müügile alkohol, on vastavad parandused viidud sisse ka alkoholiseadusesse.

Seaduse sujuvaks rakendumiseks on ette nähtud aastane üleminekuperiood praegu kehtivatelt kauplemislubadelt elektroonilisele registreeringule. Sel perioodil on lubatud tegutseda kehtivate kauplemislubade alusel, mida käsitletakse registreeringuna.
Enne 15. aprilli 2004 väljastatud tähtajaline kauplemisluba kehtib
kauplemisloale märgitud tähtpäevani või sellele märgitud andmete
muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini. Ka tähtajatu
kauplemisluba on jõus kuni järgmise aasta 15. aprillini, juhul kui sellele
märgitud andmed ei muutu.

Vaata lisaks:
Kaubandustegevuse seadus https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=715219
Juhend ettevõtja registreerimiseks kaubanduse valdkonnas
http://mtr.mkm.ee/docs/Kaubandus.doc

Lisateave:
Anne Laar
6256 411
anne.laar@mkm.ee

Martin Jasko
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6256 428
mobiil: 050 52568
e-post: martin.jasko@mkm.ee

Allikas: BNS

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga