Euroopa Liidus pole lubatud turustada 0,7-liitristesse pudelitesse villitud veine

1. mail jõustub majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, millega
sätestatakse veinide, sampanjade, kangete alkohoolsete jookide ja
kudumislõngade pakenditele kohustuslikud eelmääratletud nimikogused.

Määrusega täpsustatakse ka kinnispakendis sisalduva kaubakoguse märkimise nõudeid ning sätestatakse täitekoguse lubatud hälbed.
Kinnispakiks on eelnevalt määratud täitekogusega valmistatud tooted, mille sisu ei saa muuta pakendit rikkumata. Kinnispaki mõistet rakendatakse pakendite kohta, milles sisalduva toote kogus jääb vahemikku 5 ml kuni 10 l või 5 g kuni 10 kg.
Euroopa Liidu siseturul on osade toodete (veinide, sampanjade, kangete
alkohoolsete jookide ja kudumislõngade) kinnispakkidele kehtestatud
kohustuslikud eelmääratletud nimikogused, millest erineva suurusega
pakendite kasutamine pole lubatud.
Nii on näiteks viinamarjaveine lubatud EL-s turustada üksnes 0,1; 0,187;
0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 ja 10 liitristes
pakendites. Venemaal ja SRÜ riikides laialt levinud 0,7 liitristesse
pudelitesse villitud veine ei tohi seega alates maikuust Eestisse importida.
Kohustuslike nimikoguste nõuet ei kohaldata nendele imporditud
kinnispakkidele, mille tollideklaratsioon on tolli poolt aktsepteeritud enne
2004. aasta 1. maid.
Määrusega sätestatakse ka nõuded toote koguse märkimise kohta pakendile.
Toote kaalu või mahtu tähistav kirje pakendil peab olema selgelt nähtav ning eristatav taustast ja teistest kirjetest. Kui nimikoguse kirje on pakendile sulatatud või teostatud reljeefsena, ei tohi samal kohal olla muid kirjeid või tähiseid.
Pakendis sisalduva toote nimikoguse märkimiseks kasutatavate numbrite ja tähtede suurus sõltub kauba kogusest. Näiteks peab 50 – 200 grammi või milliliitrit toodet sisaldavale pakendile kantud nimikoguse tähistus olema kirjutatud vähemalt kolme millimeetri kõrguste numbrite või tähtedega.
Nimikoguse märkimine ainult sõnaliselt (näiteks \”pool kilo\”) pole lubatud.
Pakendis sisalduva toote kogus peab üldjuhul olema suurem või võrdne
nimikogusega. Pakendile märgitust väiksem kogus on lubatud vaid juhul, kui see on põhjustatud juhuslikest hälvetest pakendamisprotsessis ning selle osatähtsus jääb alla lubatud piirnormi.
Riiklikku järelevalvet kinnispakkide nõudeid kehtestavate õigusaktide
järgimise üle teostab Tehnilise Järelevalve Inspektsioon http://www.tji.ee/

Lisateave:
Ingrid Tavits
6256389
ingrid.tavits@mkm.ee

Martin Jasko
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6256 428
mobiil: 050 52568
e-post: martin.jasko@mkm.ee

Allikas: BNS

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga